Lille Hammershus

LIVSKUNST – LIVSLYKKE KURSER

Der kræves ingen forudgående kundskaber for at deltage i del 1, modul I-II-III.
OBS! grundet corona restriktioner er opstart udskudt til 15.-16. maj 2021. Holdet er fuld booket – venligst skriv hvis du vil på venteliste

Modul 1

Livskunst del 1 Modul I-II-III (en mere esoterisk udgave end det oprindelige LL kursus del 1)
Tilmelding kun samlet til alle 3 weekender
Accept af reinkarnation og karma er en forudsætning for deltagelse.
Kurset starter med en indledning til åndsvidenskaben og dernæst indførelse i den åndsvidenskabelige psykologi.
Der kræves ingen forudgående kundskaber for at deltage i del 1,modul I-II-III. 
Livets tilskikkelser er ikke tilfældige de er midler til erkendelse. Ofte føler vi, at vi ikke kan gøre noget ved skæbnen, da vi oplever, at det ligger uden for vores indflydelses rækkevidde. MEN hvorledes vi vil forholde os til livets tilskikkelser ligger inden for vores individuelle friheds muligheder. Denne frihed bliver større og større jo mere vi forstår af livets egen kærlighed. På kurset tager vi udgangspunkt i at opnå størst mulig frihed til at leve livet på vore betingelser og ikke på ydre tings præmisser. Kursets mål er at sætte det enkelte menneske i stand til i frihed og gennem sandt ansvar og kærlige handlinger, at ændre sit eget liv i den retning det enkelte menneske ønsker det, samt at se sammenhængen mellem livsforløb og sygdomsforløb.
Livskunst – Livslykke Del 1 Modul I-II-II Selvbestemmelse (3 weekender)
Handler om at komme til forståelse af, hvad følelser er og frem for alt at kunne skelne mellem sande følelser og det som i sandhed er følelser. Der vil blive lagt særligt vægt på metoder til forvandling af følelseslivet, herunder i særdeleshed mindreværd, vrede, verdensangst og (præstations-) angst, samt opdragelsens betydning for resten af ens liv.
Del II Modul 1-3 Frigørelse (3 weekender)
Er et biografisk kursus, hvor vi arbejder med den personlige biografi, og hvorledes man kan frigøre sig fra den. Der vil være både teori og praktiske øvelser. Der må beregnes en smule hjemmearbejde. Kurset indledes med en gennemgang af sammenhængene mellem arvelighed og hovedform. Efterfulgt af en gennemgang af de 4 temperamenter.
Del III Modul 1-3 Åndelig udvikling (3 weekender)
Er den højere personlige udvikling for den åndeligt søgende. Emnerne er bl.a. udvikling af åndsliv, meditation, forvandlingen af hukommelsen til åndskraft, udvikling af en sund moral, begærets opståen, praktisk uddannelse af tænkningen, tærsklens vogter mv. Kurset vil også omhandle enkelte meditationsteknikker, introduktion til de åndelige erkendelsesveje, samt en omfattende chakralære.

Kontakt Finn Nørlev

Irisanalyse og konsultationer afholdes i St. Merløse.
Antroposofisk Heilpraktiker og Irisanalytiker. Derudover Foredragsholder, underviser og forfatter. 

Uddannelsesmæssig baggrund: Antroposofisk Heil praktiker og Merkonom i Regnskab. 

Finn har flere års erfaring både som Antroposofisk Heil praktiker og foredragsholder og har i mere end 35 år studeret og praktiseret Rudolf Steiners åndsvidenskab.​

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.