Lille Hammershus

ANTROPSOFISK PSYKOTERAPI

Antroposofisk psykoterapi arbejder med samtaleterapi (psykosofi), parterapi, forældrekonsultationer og familieterapi.
Antroposofisk psykoterapi tager udgangspunkt i den selverkendelse, der kan erhverves gennem åndsvidenskaben. Erkendelse af mønstre og forvandling af disse er udgangspunktet. Forvandling af bl.a. traumer, angst, mindreværd, depression, vrede er målet, for at fremme det virkelige menneskelige jeg. Terapien tager udgangspunkt i samtaler og praktisering af det erkendte i dagligdagen.
Psykoterapien arbejder med det hele menneskes tredeling: Krop, sjæl og ånd, og tilstræber forvandling af tanker, følelser og handlinger. Der graves ikke i barndommen, men i stedet tages udgangspunkt i de mønstre barndommen har bevirket i nutiden. Dog er en forståelse af det, der skete i fortiden en forudsætning for at bearbejde den påvirkning, det har haft i nutiden. Gennem forståelse for fortiden søger terapien at støtte klienten i en accept af denne. At erkende fortiden er det første trin til forvandling, dernæst gennem bevidste handlinger i nutiden at skabe en ny fremtid frigjort fra fortidens gentagelser.
Vi arbejder grundlæggende ud fra de 4 F’er:
  • Forståelse
  • Forløser
  • Fortidens
  • Følelser
Den biografiske metode tager udgangspunkt i menneskets 7-års perioder, der indbyrdes korresponderer til hinanden og der finder således en repetition sted imellem de korresponderende perioder på følgende måde:
  • 0 – 7 år repeteres første gang i det 35.-42. år og igen i det 56.-63. år. Forløsning af de første 7 år kan ske ved forståelse af hændelserne i perioderne 35-42 år og 56-63 år
  • 7-14 år repeteres første gang i det 28.-35. år og igen i det 49.-56. år
  • 14-21 år repeteres første gang i det 21.-28. år og igen i det 42.-49. år
Antroposofisk Psykoterapi suppleres ofte med antroposofisk homøopatisk medicin, da flere sjælelige lidelser er organbundet, og homøopatien vil bevirke en forløsning fra organet samtidig med at terapien bevirker en forståelse og sjælelig forløsning.

Antroposofisk Psykoterapeut, Meditationslærer, Virksomheds Konsulent og Pæd.dipl. Uddannelseskonsulent. Derudover foredragsholder og underviser. 

Dorte har flere års erfaring både som Antroposofisk Psykoterapeut og foredragsholder og har i mere end 30 år studeret og praktiseret Rudolf Steiners åndsvidenskab.​

Dorte har skabt Danmarks eneste uddannelse til Antroposofisk Psykoterapeut. 

Parterapi eller individuelle konsultationer afholdes både i St. Merløse og på Østerbro i København. ​

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.