Lille Hammershus

ANTROPOSOFISK HEILPRAKTIK & IRISANALYSE​

Antroposofisk Heilpraktik arbejder med Irisanalyse som diagnostisk metode, hvor samtaleterapi (psykosofi) og antroposofisk homøopatisk medicin er en del af behandlingsforløbet.

HVAD ER IRISANALYSE

Irisanalyse er diagnosticeringsmetode, der tager udgangspunkt i øjets struktur og farve. 
Ved en irisanalyse kan der ses små og store afvigelser fra det ”normale sunde”, også inden det giver sig udslag i sygdom. Irisanalysen giver også mulighed for at fastslå fra hvilket organ ”sygdommen” udspringer, da det ofte er et andet organ, end der hvor sygdommen giver sig udslag, hvilket er meget afgørende for behandlingen. 
Eksempelvis kan migræne stamme fra fordøjelsen, rygsmerter fra nyrerne og så fremdeles. Irisanalyse er organ-specifik d.v.s. det er de enkelte organers tilstand der aflæses. Det er også muligt at aflæse mentale/følelsesmæssige tilstande, hvilket er en meget væsentlig del af analysen, da det oftest er disse tilstande, der giver udslag i sygdom i organerne. 
 
En succesfuld behandling er derfor ofte betinget af, at der sideløbende med behandlingen udføres et mentalt erkendelsesarbejde. Irisanalyse er et øjebliksbillede, hvorfor samtaleterapien er en meget vigtig del af diagnosen, da det er gennem samtalen, at det kan konstateres om organtilstanden er aftagende eller tiltagende. 
Den antroposofiske irisanalyse tager ofte udgangspunkt i de organspecifikke følelser. Der er ikke 2 øjne, der er ens. Alligevel er der blandt de forskellige øjne nogle grundtræk, der gør, at man kan inddele de forskellige øjne i forskellige hovedgrupper, der hver har grundtræk med både stærke og svage sider.

GrundtypeTemaerKarakteristika

Hessian Typen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
varme- ognedslidningssygdommefølelseskinæstetisk
følsom, udtryksfuld, musikelsker
indre fred,kreativitet
taler mest i 2. prs, altså dig eller dujuveltypen
afslappet forhold til resultater
ansvar for egne tanker, følelser og handlinger
vrede, bebrejdende overfor sig selv og andre

Psorisktypen (juvel)
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
kolde betændelser, lever, pankreas, milt
Visuel
Tænkende, analyserende
Visdom
Styrende,umodtagelig for kritik. Verbal, gennem ord, lyde
Nettypen
Stor
Slip kontrollen, forstå tillid er modpol til kontrol
Undvigende eller i opposition

Kramperings-typen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
Nyreproblemer og skizofreni
visuel, kinæstetisk
meget talende for at overbevise andre
kreativ
frihedssøgende
Du
lærred
god, men misforstået
Sand frihed består i urørlighed
Angribende

Saltringstypen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
Forkalkning, kolde infektionssygdomme, lunge-lever
Visuel
Fastholdenhed
Bevarelse
Stædighed -positiv og negativ
Vi
UR-typen
God
Forvandling af såvel fortid som nutid
Sørgmodighed

Lymfatisk/rosenkrans typen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
Lunge, lymfe, kolde betændelser – gigt
I billeder – visuelt
Depressiv – manio
Misforstået hensyntagen eller sand diplomati
Eftergivende
De andre
Net
Dårlig
Der findes ikke konflikter
Eftergivende

Silketypen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
Forhærdnings- sygdomme, kulde, nyrer og sener
Primært gennem hænderne
Berøring og gestikulation
Variabel
Variabel
håndtererforandringer, nederlag, forfølgelse
Indre ro og tilknytning
Stor
Tolerence
reagerer viljesmæssig gennem handling

Lærredstypen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
Galde- og
nervesystem
Følelse, kinæstetisk
Dynamik
Vitalitet og glæde
Uforudsigelighed, ekstrem og altfavnende
I 3.prs – De andre
Silke
Når målet ved engageret men utålmodig kamp
At indgå i fællesskab, knytte følelsesforbindelser
Ensomme og rastløse

Usikkerheds ringen
Usikkerhedsringen, eller meningsringen, er ikke en ring i sig selv, men en mangel på det, som burde være der. I den yderste femtedel af øjet ligger hud/kredsløb og kirtel-lymfe-ringene. I nogle øjne er fibrene trukket tilbage fra dette område. Fibrene er udtryk for jegets manifestation gennem æterlegemet eller mere præcistfor jegets manifestation gennem varmeæteren, er det klart, at denne ring, som i de fleste tilfælde giver mennesker nogle “smukke” øjne, er tegn på, at jeget har trukket sig tilbage (delvis ekskarnerer) og derfor ikke længere er stærkt nok. Som det kan tænkes, medfører dette, da tilbagetrækningen er i lymfe/hud- og kredsløbszonerne, at man begynder at lide af kolde hænder og fødder, dårligt kredsløb og nedsat lymfefunktion

Nettypen
Sygdomstendenser
Indlæring
Hovedegenskab
Særlige egenskaber
Karakteregenskab
Kommunikationsform
Fortrukken partner
Målrettethed
Hovedtema
I krise
Organforhærdende
Alle former
Følsomhed og ikke nærtagende
Søger det skønne
Harmonisøgende
Jeg-form
Vigende/tøvende
Svært ved at overvinde følelser
går i selvmedlidenhed

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.