Lille Hammershus

Program efterår 2023

Foredragsrækker og temadage

Onsdagsforedrag i Lille Hammershus

Kl. 1830- 2130 i Lille Hammershus. Man tilmelder sig alle aftener samlet, og der er bindende tilmelding.

 Dette forårs foredragsrække med Finn Nørlev er som vanlig en onsdag pm måneden kl. 18.30 – 21.30. Denne gang er emnet DE 7 IMAGINATIONER FRA JOHANNES EVANGELIET. Mattæusevangeliet kap. 13: “Da gik disciplene til ham og sagde: Hvorfor taler du til dem i lignelser ? Han svarede: I kan med tanken forstå mysteriet om himlens rige. Disse kan ikke. Den som formår det, kan gennem tanken finde fylde. Den som ikke kan, han mister gennem tanken også det han har. Derfor taler jeg til dem i billeder. For de har øjne, men ser alligevel ikke, de har øre men hører alligevel ikke, de ejer ikke styrken til at forstå med tanken.”

Tanker er et oversanseligt billede, der er blevet opdelt til enkeltbegreber: Bag alverdens åndelige visdom findes der Astrale billeder, som denne visdom udstråler fra. De væsentligste billeder er De 7 segl fra Johannes Åbenbaring og de 7 imaginationer i Johannes Evangeliet.
Begge disse 2 billeder er en form for meditations genvej til en højere erkendelse. Den rette forståelse af disse billeder angiver de 7 billeder, der fører til 7 erkendelser som igen åbner de 7 æteriske chakraer. På denne foredragsrække vil de 7 imaginationer fra Johannes Evangeliet blive gennemgået, samt de teknikker der skal benyttes sammen med dem. Hvor Buddhas meditative mål var tomhed, er de 7 imaginationers mål at opfylde denne tomhed med mentale billeder. Vigtigheden at opfyldelse af sindet med mentale biller vil udgøre indledningen til foredragsrækken, og derefter vil de 7 imaginationer blive gennemgået. De 7 imaginationer i Johannes Evangeliet er specifikke skriftsteder (som forudsættes bekendt) :

Fodvaskningen

Slaget på Kristus hoved

Piskningen

Tornekronen

Kristussager korset og bærer det (vejen til Golgatha)

Korsfæstelsen

Mærker efter sårene.  (De 5 tattwas og såret i siden)

HVORNÅR: en onsdag om måneden kl. 18.30 – 21.30. Den 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. samt 13.12.
TILMELDING: finn@lillehammerhus.dk  senest 1. august 2023
HVOR: Hammerxhusvej 80, 4370 St. Merløse
PRIS: 200, – kr. pr. aften

Underviser: Finn Nørlev

ONLINE Foredrag- og Meditationsrække
De 12 åndelige dyder og deres transformation, årstidsimaginationer og diverse meditationer

Foredrag om De 12 åndelige dyder kan du følge på vores Boon.tv, hvor du også kan følge forskellige meditationer og andre foredrag.  Boon.tv kanalen kan du finde her
Hvor de 7 sande følelser knytter an til sjælen og følelseslivet, knytter de 12 dyder sig til ånden i mennesket som moralske dyder. Hele zodiakken (dyrekredsen) stråler hver måned, på skift, en åndelig dyd ind i mennesket. Det kræver bevidsthed at erhverve sig disse dyder. Det starter med, at jeg’et udvikler en af de astrale egenskaber, der tilgår fra zodiakken f.eks.tilfredshed. Denne tilfredshed praktiseres i det daglige. Ud af dette vedblivende fokus den pågældende måned og daglige praktisering af dyden tilfredshed, kan der ske en transformation, så den erhvervede dyd løftes til en højere egenskab. og i dette eksempel transformeres tilfredshed til sindsro. Man arbejder med en månedsdyd ved at begynde den 21. i måneden før og fortsætte til den 1. i måneden efter. Således vil der altid være et overlap på ca. en uge for hver dyd. 

Hvert foredrag starter med en meditation over den pågældende måneds dyd samt teoretisk forklaring til forståelse og fordybelse af dyden og dens transformation.
Underviser: Dorte Nørlev

Esoteriske klassetimer

Esoteriske klassetimer i Lille Hammershus kl. 1830 – 2100 Se datoer i kalenderen. Pris 150, – kr. pr. gang
Den anden tirsdag i hver måned (undtagen juli) er der esoteriske klassetimer, som de blev givet af Dr. Rudolf Steiner. Klassetimerne består af i alt 19 mantra, der gennemgås et mantra pr. gang, som deltagerne arbejder videre med derhjemme i den mellemliggende periode, Det er dybe esoteriske strofer, der løfter menneskets ånd og indvier det i den oversanselige verdens sandheder. Målgruppen er åndeligt søgende, der er betrådt den åndsvidenskabelige skolingsvej og ønsker at udvide den med disse mantra. Optagelse kan kun ske efter forudgående samtale med Dorte Nørlev. Klassetimerne er adgangsgivende for Esoterisk Tempeltjeneste/Michaels messe, som er dannet af Dorte og Finn Nørlev på baggrund af Rudolf Steiners anvisninger for ungdomsgrenen. Rammen for klassetimerne er et mindre rosenkreuzer ritual, givet af Rudolf Steiner. 
Underviser: Dorte Nørlev

Foredragsrække i LUNDINGSGADE, ØSTERBRO

åndsvidenskabelig psykologi i Lundingsgade kl. 19.00 – 21.00. se datoer i kalenderen. Pris 200,- kr. pr. gang
Denne foredragsrække henvender sig til alle, der har interesse for personlig og åndelig udvikling på et åndsvidenskabeligt plan både private og profesionelle, der vil fordybe sig yderligere og have sparring omkring forskellige emner. Det kan f.eks. være forståelse af følelser og deres forvandling, indsigt i angstformer og depression, udvikling af et sundt sjæleliv, metoder og meditationer til udvikling af et sundt åndsliv med meget mere. Aftnerne er bygget op så der både er foredrag og dialog. Fra gang til gang besluttes i fællesskab de emner deltagerne vil fordybe sig i til det efterfølgende foredrag. Alle aftener starter med en meditation.

Mennesket rummer mange følelser, der på forskellig vis kan tage over, så vi mister fodfæste. Men hvad er følelser? en ting er at blive ramt af f.eks. sorg eller vrede, som vi måske kan se en ydre årsag til, men hvilke gave ligger der i selve følelsen, hvad kan vi forfine i vores sjæleliv, hvis vi forstår følelserne og deres budskab og kan forløse og transformere dem til deres modpoler.

HVORNÅR: en torsdag om måneden kl. 19.00 – 21.00: 10.8., 7.9., 5.10., 2.11. samt 7.12.
TILMELDING: dorte@lillehammershus.dk senest 1. august 2023
HVOR: Lundingsgade 10, st.th., Østerbro
PRIS: 200, – kr. pr. aften

Underviser: Dorte Nørlev 

Foredrag i Humlebæk

Rudolf Steiner vuggestuen Børnekær udbyder sammen med Dorte Nørlev en foredragsrække med opstart efter sommerferien. Meditations- og foredragsrækken er over 5 gange.  Der er fokus på de 7 primære chakras, deres placering i livslegemet (Æterlegmet) samt hvordan de kan transformeres både gennem bevidst arbejde med livslegemet og gennem øvelser og meditationer, der er målrettet det enkelte chakra. Du får værktøjer til at skabe mere fokus, harmoni og ro i dit indre og i hverdagen. Foredragsrækken henvender sig til alle med interesse for antroposofien og Rudolf Steiners tanker og er interesseret i de grundlæggende øvelser og meditationer Underviser: Dorte Nørlev
HVORNÅR: en gang om måneden kl. 19.00 – 21.00. 9.8., 14.9., 26.10.,9.11. samt 14.12.
TILMELDING: ida.005@hotmail.com  senest 1. august 2023
HVOR: Børnekær, Bakkegårdsvej 105, Humlebæk
PRIS: 200, – kr. pr. aften

Underviser: Dorte Nørlev
 

Temadage i Lille Hammershus
Grundstensmeditationen i eurytmisk udtryk

Nu har du en enestående mulighed for at arbejde med grundstensmeditationen. Rudolf Steiner forsøgte at sammenfatte antroposofien og dens øvefelter i Grundstensmeditationen, som han gav ved julestævnet for 100 år siden som en af de sidste store meditationer. Han udformede den også eurytmisk med former, kostumer og mange angivelser til bevægelserne. Siden har man kunnet læse den, høre den og se den på scenen. På denne temadag har du mulighed for selv at bevæge dig til ordene og med nogle af Steiners angivelser, både til hvordan man bevæger sig i rummet, hvor og hvordan man bevæger arme og krop. Derved kan man opleve og få en anden dybere forståelse for Grundstensmeditationen. Gennem bevægelse berøres både krop, sjæl og ånd. Vi arbejder med alle tre vers, og oplever hvordan det er at bevæge sig i de tre zoner: nede , midte, og oppe, – altså primært armene nede, i midten og oppe over hovedet. Hvordan det er at skifte retning i rummet eller kun gå i runde former. Og vi arbejder med gentagelserne (rytmerne) i de tre vers- hvordan bevæger man dem forskelligt. Selv om det er en lang tekst, og der er mange angivelser, vil vi her på temadagen forenkle det en del. Dagen afsluttes med samtale. Alle med kendskab til Grundstensmeditationen , kan være med – det kræver ikke specielle bevægelsesfærdigheder. Blot lyst til fordybelse gennem bevægelse. Underviser er eurytmist Karin Olander, som har arbejdet eurytmisk med Grundstenen i mere end 20 år, vist den på scenen med Den danske Grundstensgruppe og afholdt kurser som dette for ikke – eurytmister. Medbring eurytmi-eller bløde gymnastiksko og vær i tøj, som man kan bevæge sig i. 

HVORNÅR: Lørdag den 23. september kl. 11.00 – 17.00
TILMELDING: senest 15. august til dorte@lillehammershus.dk 
HVOR: Lille Hammershus HUSK: at medbringe madpakke, eurytmi- eller gymnastiksko samt tøj du kan bevæge dig i. PRIS: 900 kr. der serveres kaffe/te samt eftermiddagskage

Underviser: Karin Olander

SPA workshop med Lila Cristine Lutz og Dorte Nørlev

En luksus wellness dag med næring for krop, sind og ånd.
Søndag er solens dag og en perfekt dag at tage tid til selvforkælelse, egenomsorg, åndelig fordybelse gennem meditation, yoga og næring af sanserne gennem blandt andet gennem aroma spa.
Denne søndag vil Psykoterapeut og Meditationslærer Dorte Nørlev og Yogalærer og Psykoterapeut Lila Cristine skabe et meditativt og sanseligt rum som vil indeholde Antroposofisk guidede meditationer og teoretisk oplæg ved Dorte Nørlev og blid bevægelse, åndedræt og aromaterapi med Lydhealing ved Lila Cristine Lutz.

Dagen starter med udendørsmeditation ved bålfade ved Dorte, og blid yogastræk med aromaterapi og klangbad ved Lila. Derefter indendørs undervisning med antroposofiens anvisning i, hvordan du kan skabe indre ro i dagligdagen.
Vi fortsætter i den udendørs spa med aromaterapi og boblebad med økologisk ansigtsscrub og -maske.

 Vi er i de skønne omgivelser i Kursuscentret Lille Hammershus, Hammershusvej 80, 4370 Store Merløse.  

HVORNÅR: Søndag den 3. september kl. 10.00 – 17.00
TILMELDING: senest 15. august til dorte@lillehammershus.dk 
HVOR: Lille Hammershus, Hammershusvej 80, St. Merløse
HUSK: at medbringe badetøj, håndklæde og tøj du kan bevæge dig i. P
PRIS: 1500 kr. 
Der serveres lækker lun vegetarisk frokost, te/kaffe og lidt sødt samt snack.
Undervisere: Dorte Nørlev og Lila Cristine Lutz.
Der er beg
rænset antal pladser. Max antal deltagere er 10
TILMELDING til Dorte@lillehammershus.dk
Når der er nok tilmeldte får du besked om betaling. Der er bindende tilmelding

Kh Dorte 
www.lillehammershus.dk og Lila Cristine www.yogalila.dk

 

 

GOETHEANUM

Sommertur til Goetheanum i Dornach i Schweiz. Søndag den 30. juli til fredag den 4. august – 5 overnatninger. DER ER ENDNU FÅ LEDIGE PLADSER. Pris kun 6900 kr.
Nu har du en enstående mulighed for at besøge den antroposofiske højskole Goetheanum i Schweiz, idet Maren Andersen og Dorte Nørlev gentager succes, og har planlagt og er oplægsholdere på denne tur, der har fokus på det åndelige i kunsten, indvielsesvejen, esoteriske betragtninger, meditation, fordybelse og fællesskab.
Søndag ankommer du og sørger selv for transport med tog, bil eller fly . Vi sørger for indkvartering på enkeltværelser fra søndag til fredag. Selve kurset starter mandag morgen , hvor vi sammen og samtidig hver for sig går den snoede indvielsesvej fra Speisehaus op mod Goetheanum. Vi må undervejs forundres og fordybe os, meditere ved Merkurstaven, inden vi træder over tærsklen og ind i Goetheanum, der kan betragtes som tempel som et astralt.
Mandag, tirsdag og onsdag er der afsat tid til fordybelse ved statuen (menneskehedsrepræsentanten), hvor der er oplæg om dens motiver og vi fordyber os ligeledes i Den Nye Isis legende. Derudover gennemgår vi både kunstnerisk, åbenlyst og esoterisk hvert enkelt vindue og dets motiver og fantasier. Ligeledes vil der være betragtninger over det særlige loft og dets motiver samt de kunstneriske søjler. Der er undervejs indlagt meditationer og kunstneriske øvelser.
Der er også arrangeret et besøg i Hoch atelieret, hvor Steiner arbejdede på menneskehedsrepræsentanten, og det tilstødende dødekammer, hvor Steiner tilbragte sine sidste dage og timer inden overgangen til den åndelige verden.
Derudover skal vi besøge Gabriel Hilden smedjen, der gennem tre generationer bl.a. har skabt eurytmistave. Vi vil følge den alkymistiske proces i arbejdet med metal, vand og ild ved udarbejdelsen af stavene og Gabriel Hilden vil ivrigt berette derom. Sidst men ikke mindst besøger  vi eremitagen i Arleisheim, som kan relateres både til Parsifal legenden og mystikeren Caliogstro, der har anvendt stedets mange grotter til indvielseshuler. Vi går den lange snoede vej op ad bjerget, gør ophold i grotterne, mediterer og ender i Paradisets Have.
Prisen for hele dette arrangement er kun 6900, – kr, og inkluderer:
  • 5 overnatninger i enkeltværelse på B&B inkl, lækker biodynamisk morgenmad
  • betalt tid for at få Goetheanum for os selv på udvalgte tidspunkter
  • stor biodynamisk frokost inkl, kaffe/te mandag.-torsdag.
  • guidet rundvisning i Hilten smedjen
  • foredrag og undervisning

Der er allerede en del tilmeldinger, så vil du sikre dig en plads, bør du tilmelde dig nu.

Tilmelding dorte@lillehammershus.dk

Undervisere: Maren Andersen og Dorte Nørlev

 

PRISER kurser, temadage, foredrag, uddannelser

Dorte tager gerne ud til virksomheder og institutioner og mediterer med medarbejderne, alt efter ønsker og behov. Ring og hør om de mange muligheder.
Praktiske oplysninger
Priser:       
Weekend kurser 1750,- kr.

Temadage 900,- kr.
Foredragsrækker: (kl. 1900-2100) 150,- kr. pr. gang UNDTAGEN I KBH., HVOR DET KOSTER 200, – KR. 
Foredragsrækker: (Kl. 1830-2130) kr. 200,- pr. gang
Antroposofisk Heilpraktiker moduler kr. 1.550,- pr. weekend
Antroposofisk Psykoterapeut kr. 2.500,- fre., lør., søn. (mad fredag aften og gæsteundervisere)
Online meditation/foredrag med de 12 åndelige dyder: pris pr. foredrag 90 kr.

4- dages karmakursus: kr. 3800, – kr. (eksternat)

4 dages retræte: kr. 4950, – kr, (internat)

Tilmelding: Senest 14 dage før afholdelsen på 59 17 99 97 eller på mail.
Der er bindende tilmelding til alle kurser og foredragsrækker. Der ydes ikke refusion ved afbud (heller ikke til en enkelt aften til foredragsrækkerne).
Afbud kan gives indtil 3 uger før start.
Betaling: Senest 8 dage før afholdelsen.
Konto 2280  8060014354.
Mobilepay 70 376
Husk tydelig angivelse af navn. Der udsendes bekræftelse på deltagelse senest 1 uge før afholdelse.
Kursusafgiften indbefatter kaffe/te og let (vegetarisk) frokostanretning på weekendkurser.
På uddannelsesmoduler og workshops i Lundingsgadce medbringes egen frokost.
Lyd- og billedoptagelse af enhver art (herunder mobiltelefon) er ikke tilladt9

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.