Lille Hammershus

Program forår 2022

Foredragsrække – de syv astrale regioner og de syv dobbeltgængere

Foredragsrække (6 aftener): Syv astrale regioner og de syv dobbeltgængere. 
Kl. 1830- 2130 i Lille Hammershus. Man tilmelder sig alle aftener samlet. 
Der findes 4 mørke og 3 lyse astrale regioner. Gennem den personlige udvikling stiger mennesket op gennem de syv regioner:
7. Sjælelivets region – aktiv varmt lys region (altruisme)
6. Aktiv sjælekraft region – aktivt lys region
5. Sjælelysets region – lys region
4. Lystens og ulystens region – mørke og lys er lige stærke (nutidsmenneskets trin)
3. Ønskernes region (sympati – tiltrækning) – mørke region
2. Flydende følsomheds region – mørke region
1. Begærglødens region (antipati – frastødning) – mørke region (egoisme)

Efterhånden som mennesket udvikler sig opad fra inkarnation til inkarnation udvikler det samtidig egenskaber. Men for at overleve i disse regioner, udvikler man egenskaber, som man tager med fra inkarnation til inkarnation. Men da overlevelse eller evnerne til at begå sig i en region kræver tilegnelse sf bestemte egenskaber udvikler mennesket sig ud fra et primitivt udviklingsstadie. For at stige op i lysets regioner, er det nødvendigt at disse primitive egenskaber transformeres til et højere stadie. Disse kaldes dobbeltgængere eller skyggesider. Der findes nogle arketypiske dobbeltgængere som kaldes:
Den frelste
Kritikeren
Pleaseren (offeret)
Den selvskabte opdrager
Den overlegne
Den korrekte
Materialisten

Datoer (se iøvrigt kalenderen):

Januar            12.
Februar            9.
Marts               9.
April              13.
Maj                18.
Juni                  1.

Underviser: Finn Nørlev

ONLINE Meditationsrække
De 12 åndelige dyder og deres transformation

En aften om måneden (undtagen juli) i hele 2022 er der online meditation/foredrag kl. 1830- 1930
Du tilmelder dig alle aftenerne samlet. 
Som noget nyt initierer vi nu arbejdet med de 12 åndelige dyder. Hvor de 7 sande følelser knytter an til sjælen og følelseslivet, knytter de 12 dyder sig til ånden i mennesket som moralske dyder. Hele zodiakken (dyrekredsen) stråler hver måned, på skift, en åndelig dyd ind i mennesket. Det kræver bevidsthed at erhverve sig disse dyder. Det starter med, at jeg’et udvikler en af de astrale egenskaber, der tilgår fra zodiakken f.eks.tilfredshed. Denne tilfredshed praktiseres i det daglige. Ud af dette vedblivende fokus den pågældende måned og daglige praktisering af dyden tilfredshed, kan der ske en transformation, så den erhvervede dyd løftes til en højere egenskab. og i dette eksempel transformeres tilfredshed til sindsro. Man arbejder med en måneds dyd ved at begynde den 21. i måneden før og fortsætte til den 1. i måneden efter. Således vil der altid være et overlap på ca en uge for hver dyd. 

Hver meditationsaften starter kl. 18.30, hvor der er meditation over den pågældende måneds dyd samt teoretisk forklaring til forståelse og fordybelse af dyden og dens transformation.
Vi starter den 1o. januar 2022 og arbejder med januar måneds dyd. Denne skulle være startet den 21. december men qua jul og de hellige nætter starter vi først den 10. januar. Januar måneds dyd arbejdes der med indtil 1. februar. Den 21. januar starter vi på februar måneds dyd. ONLINE aftenerne er så vidt det er muligt lagt den 21. i måneden eller så tæt som muligt, Derfor vil det ikke være en fast ugedag. 
De 12 datoer i 2022 for arbejdet med de åndelige dyder ligger som følger:
mandag den 10. januar
fredag den 21. januar
tirsdag den 22. februar
tirsdag den 22. marts
onsdag den 20. april
fredag den 20. maj
tirsdag den 21. juni (samtidig introduceres juli måneds dyd)
JULI sommerferie
fredag den 19. august
tirsdag den 20. september
fredag den 21. oktober
mandag den 21. november
Samlet pris: 1000 kr.
Underviser: Dorte Nørlev

 

 

Esoteriske klassetimer

Esoteriske klassetimer i Lille Hammershus kl. 1830 – 2100 Se datoer i kalenderen. Pris 150, – kr. pr. gang
En mandag om måneden er der esoteriske klassetimer, som de blev givet af Dr. Rudolf Steiner. Klassetimerne består af i alt 19 mantra, der gennemgås et mantra pr. gang, som deltagerne arbejder videre med derhjemme i den mellemliggende periode, Det er dybe esoteriske strofer, der løfter menneskets ånd og indvier det i den oversanselige verdens sandheder. Målgruppen er åndeligt søgende, der er betrådt den åndsvidenskabelige skolingsvej og ønsker at udvide den med disse mantra. Optagelse kan kun ske efter forudgående samtale med Dorte Nørlev. Klassetimerne er adgangsgivende for Esoterisk Tempeltjeneste/Michaels messe, som er dannet af Dorte og Finn Nørlev på baggrund af Rudolf Steiners anvisninger for ungdomsgrenen. Rammen for klassetimerne er et mindre rosenkreuzer ritual, givet af Rudolf Steiner. 
Underviser: Dorte Nørlev

Weekend kurser, flere dages kurser & temadage

Kost og ernæring i åndsvidenskabens lys. Den 29. – 30. januar 2022 Kl. 1000- 1700 i Lille Hammershus, pris 1.750,- kr.
Man kan betragte mennesket som et tredelt væsen, der består af tanke, følelse og vilje. På samme måde kan man betragte en plante som tredelt med top, stængel og rod. Denne tredeling af planten korresponderer med det tredelte menneske, så kvaliteter fra plantens rod påvirker den menneskelige tænkning, kvaliteter fra stængel og blad påvirker følelseslivet og kvaliteter fra toppen påvirker viljen og fordøjelsesprocesserne.  Da mennesker er forskelligt konstitueret så nogle er mere domineret af deres tankeliv, andre af deres følelsesliv og andre igen af deres viljesliv, kan man ikke give generelle kostråd, men vejlede om de forskellige kvaliteter, så hver enkelt kan sammensætte sit måltid under hensyntagen til, hvad der skal styrkes og hvad der skal dæmpes. På dette weekend kursus kommer vi ind på de forskellige kvaliteter i planten så man kan samensætte en vegetarisk kost. Derudover kommer vi bl.a. ind på kaffe, te, mælk, kartofler, tomater, forskellige kornsorter, soya produkter og deres indvirkning på mennesket,   
Underviser: Dorte Nørlev

Livskunst – Livslykke Del 3, modul I – II – III, 1000- 1700 i Lille Hammershus, pris 1750,- kr. pr. modul.
Et sammenhængende kursusforløb over 3 weekender, hvor du får dybere forståelse for:
  • menneskets ånd er lysende, glædesfyldt, kreativ og åndsværen
  • menneskets ånd udgør det faste centrum i livet, det sted hvor er andet er midlertidigt
  • tanker, følelser og handlinger er alle midlertidige forteelser
  • menneskets ånd er født ud af det guddommelige og er af evig natur
Der er imidlertidig langt til denne erkendelse både forståelses-, følelse, og handlingsmæssigt. At omforme hele mennesket til et guddommeligt væsen er åndsvidenskabens mission. For at mennesket kan komme til en forståelse og erkendelse af hvem det i sandhed er må det betragte sig selv udefra. Denne mulighed kaldes reinkarnation og karma, som dybest set er en metode, hvormed man kan blive i stand til at se virkningerne af sine tanker, følelser og handlinger i verden.
Underviser: Finn Nørlev
Temadag: Drømme og drømmes betydning
Lørdag den 26. marts kl. 10
00- 1700 i Lille Hammershus, pris 900,- kr. 
Den åndsvidenskabelige forståelse af drømme deler dem op i fire kategorier: repetitionsdrømme, organdrømme, foruddrømme og imaginationsdrømme. På denne temadag gennemgår vi de forskellige typer af drømme og hvad forskellige billeder og dyr repræsenterer,
Underviser: Dorte Nørlev 
Retræte: Den stille uge esoterisk belyst.
Den 10.-13. april 2022 eksakt pris oplyses senere (ca. 42
00,-  til 4600, – kr). 
I den stille uge op til påske får du mulighed for at fordybe dig i et esoterisk emne og i retrætelivet med meditation, indre ro, bøn, stilhed og rituelt arbejde. Årets emne er hvad der skete i dagene lige før mysteriet på Golgatha bl.a. betydningen af figentræet, ridning på æsel ind i Jerusalem, palmebladenes betydning mm. Retræten arrangeres så der er mulighed for gå-ture i naturen. Alle indkvarteres på enkeltværelse. Ønsker du at deltage med din partner, ven/veninde kan I indkvareteres på dob.vær. til reduceret pris. Der er begrænset antal pladser, så det er først til mølle. Vi er i den situation at godset hvor vi skulle afholde årets retræte er ramt af fugtskader så vi ikke kan være der og arbejder i øjeblikket på at finde et andet egnet sted. Siden her opdateres lige så snart det er fladet på plads. 
Underviser: Dorte Nørlev 
Karma workshop: Karmaforståelse og dobbeltgængeren del 1.
Den 3.-6. juni kl. 10
00- 1700 i Lille Hammershus, pris 3800,- kr. 
Denne workshop tager udgangspunkt i Rudolf Steiners esoteriske karmabetragtninger og omhandler mødet med dobbeltgængeren i den personlige biografi samt overvindelse af dobbeltgængeren. På workshoppen arbejder vi både i teori og praksis gennem mindre grupper med det personlige karma og sammenhæng med tidligere liv. Der er mindre øvelser og meditationer undervejs og der er ligeledes mindre øvelser til hjemmearbejde.
Undervisere: Dorte Nørlev og Finn Nørlev
Sommer tur til Goetheanum i Dornach i Schweiz. Søndag den 31. juli til fredag den 5. august – 5 overnatninger. 
Nu har du en enstående mulighed for at besøge den antroposofiske højskole Goetheanum i Schweiz idet Maren Andersen og Dorte Nørlev har planlagt og er primære oplægsholdere på denne tur, der har fokus på det åndelige i kunsten, indvielsesvejen, esoteriske betragtninger, meditation, fordybelse og fællesskab.
Søndag ankommer du og sørger selv for transport med tog, bil eller fly. Vi sørger for indkvartering på enkeltværelser fra søndag til fredag. Selve kurset starter mandag morgen, hvor vi sammen og samtidig hver for sig går den snoede indvielsesvej fra Speisehaus op mod Goetheanum, Vi må undervejs forundres og fordybe os, meditere ved Merkurstaven, inden vi træder over tærsklen og ind i Goetheanum, der kan betragtes som et astralt tempel,   
Mandag, tirsdag og onsdag er der afsat tid til fordybelse ved statuen (menneskehedsrepræsentanten), og vi gennemgår både kunstnerisk,  åndeligt og esoterisk hver enkelt vindue og dets motiver og imaginationer. Ligeledes vil der være betragtninger over det særlige loft og dets motiver samt de understøttende søjler. Der er undervejs indlagt meditationer og kunstneriske øvelser.
Der er også arrangeret et besøg i Hoch atelieret, hvor Steiner arbejdede på menneskehedsrepræsentanten, og det tilstødende dødekammer, hvor Steiner tilbragte sine sidste dage og timer inden overgangen til den åndelige verden.
Derudover skal vi besøge Gabriel Hilten smedjen, der gennem tre generationer bl.a. har skabt eurytmistave. Vi vil følge den alkymistiske proces i arbejdet med metal, vand og ild ved udarbejdelsen af stavene og Gabriel Hilten vil ivrigt berette derom. Sidst med ikke mindst aflægger vi et besøg i Slottet ved eremitagen i Arlesheim, hvor der er arrangeret en rundvisning. Stedet har en særlig historie og har bl.a. forbindelse til Caligostro og det egyptiske frimureri. Der er en enestående have til fordybelse, eremittens grotte og diverse grotter der har været brugt til indvielser.
Prisen for hele dette arrangement er kun 6500, – kr, og inkluderer:
  • 5 overnatninger i enkeltværelse på B&B inkl, lækker biodynamisk morgenmad
  • betalt tid for at få Goetheanum for os selv på udvalgte tidspunkter
  • stor biodynamisk frokost inkl, kaffe/te mandag.-torsdag.
  • guided rundvisning i Arlesheim og Hilten smedjen
  • foredrag og undervisning

Der skal være 10 tilmeldte for at turen gennemføres og der kan maks være 20 deltagere. Der er allerede en del der har vist interesse, så tilmeld dig endelig, hvis du vil sikre dig en plads. 
Tilmelding her
Undervisere: Maren Andersen og Dorte Nørlev

mulighed for meditationsarrangementer

Dorte tager gerne ud til virksomheder og institutioner og mediterer med medarbejderne, alt efter ønsker og behov. Ring og hør om de mange muligheder.
Praktiske oplysninger
Priser:       
Weekend kurser 1750,- kr.
Temadage 900,- kr.
Foredragsrækker: (kl. 1900-2100) 150,- kr. pr. gang  
Foredragsrækker: (Kl. 1830-2130) kr. 200,- pr. gang
Antroposofisk Heilpraktiker moduler kr. 1.550,- pr. weekend
Antroposofisk Psykoterapeut kr. 2.500,- fre., lør., søn. (mad fredag aften og gæsteundervisere)
Online meditation/foredrag med de 12 åndelige dyder: samlet pris Kr. 1000, – 

4- dages karmakursus: kr. 3800, – kr. (eksternat)

4 dages retræte: kr. 4200, – kr, (internat på retrætested)
Tilmelding: Senest 14 dage før afholdelsen på 59 17 99 97 eller på mail.
Der er bindende tilmelding til alle kurser og foredragsrækker. Der ydes ikke refusion ved afbud (heller ikke til en enkelt aften til foredragsrækkerne/online meditationerne).
Afbud kan gives indtil 3 uger før start.
Betaling: Senest 8 dage før afholdelsen.
Konto 8401  0001074899.
Mobilepay 70 376
Husk tydelig angivelse af navn. Der udsendes bekræftelse på deltagelse senest 1 uge før afholdelse.
Kursusafgiften indbefatter kaffe/te og let (vegetarisk) frokostanretning på weekendkurser.
På uddannelsesmoduler medbringes egen frokost.
Lyd- og billedoptagelse af enhver art (herunder mobiltelefon) er ikke tilladt.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.