Lille Hammershus

Program efterår 2022

Foredragsrække – Vor tids udviklingsidealer

Foredragsrække (5 aftener): Vor tids udviklingsidealer 
Kl. 1830- 2130 i Lille Hammershus. Man tilmelder sig alle aftener samlet, og der er bindende tilmelding. 

Onsdags foredrag efteråret 2022 i Lille Hammershus

De idealer, der har været for menneskehedens progressive udvikling, harnaturligt udviklet sig fra oldtiden til nutiden. Kulminationen af oldtidensudviklingsidealer findes godt beskrevet i det Gamle testamente. I det ny testamentefindes nutidens og fremtidens udviklingsidealer, beskrevet, både i historien omKristus liv og gerninger, og i de lignelser og ”symbolske” fortællinger derfindes i evangelierne. Disse ændringer i udviklingsidealerne, er det som skabergnidninger mellem de forskellige generationer. Faktisk har begge generationerret, ud fra hvert sit ståsted og kulturelle udvikling, da idealerne forandrersig, og i vor tid (særligt siden 1879, med indvarslingen af Michaelstidsalderen) endda ganske betydelig.

I Moseloven siges: Du skal ære din fader og din moder.

Kristus siger: Thi ikke uden at forlade din fader og din moder kan dufølge mig.

Hvad er der sket fra Moses til Kristus.

I Gl. Testamente, er det ugudeligt at gifte sig uden for sin stamme. Enholdning der var gældende helt op til Romeo og Julie.

Kristus deltagere i et bryllup i Kannaens lad, som er den region hvoralle der forbrød sig mod stamme opdelingen giftede sig på tværs af stammerne.

Hvorfor er såkaldte ”blandede ægteskaber” ok i Ny Testamente og ikke iGl. Testamente.

Hvorfor et det udtryk for ”god moral” når Kristus i vrede ryddertemplet.

Hvorfor vil Kristus ikke følge Moseloven loven, og lade Kvinden derblev grebet i Hor blive stene til døde, som Moseloven forskriver.

Disse og mange andre emner vil blive berørt i denne foredragsrække, menudgangspunkt i gl. og ny testamente. Der vil derfor blive givet en mulighed foren ny forståelse af Evangelierne, som en naturlig del af foredragsrækken

Datoer (se iøvrigt kalenderen):

August           17.
September      14.
Oktober          12.
November       16.
December        14.
Underviser: Finn Nørlev

ONLINE Foredrag- og Meditationsrække
De 12 åndelige dyder og deres transformation

En aften om måneden (undtagen juli) i hele 2022 er der online meditation/foredrag kl. 1830- 1930
Det foregår via vores Boon.tv  kanal 
Som noget nyt initierer vi nu arbejdet med de 12 åndelige dyder. Hvor de 7 sande følelser knytter an til sjælen og følelseslivet, knytter de 12 dyder sig til ånden i mennesket som moralske dyder. Hele zodiakken (dyrekredsen) stråler hver måned, på skift, en åndelig dyd ind i mennesket. Det kræver bevidsthed at erhverve sig disse dyder. Det starter med, at jeg’et udvikler en af de astrale egenskaber, der tilgår fra zodiakken f.eks.tilfredshed. Denne tilfredshed praktiseres i det daglige. Ud af dette vedblivende fokus den pågældende måned og daglige praktisering af dyden tilfredshed, kan der ske en transformation, så den erhvervede dyd løftes til en højere egenskab. og i dette eksempel transformeres tilfredshed til sindsro. Man arbejder med en måneds dyd ved at begynde den 21. i måneden før og fortsætte til den 1. i måneden efter. Således vil der altid være et overlap på ca en uge for hver dyd. 

Hver meditationsaften starter kl. 18.30, hvor der er meditation over den pågældende måneds dyd samt teoretisk forklaring til forståelse og fordybelse af dyden og dens transformation.
Vi starter den 10 januar 2022 og arbejder med januar måneds dyd. Denne skulle være startet den 21. december men qua jul og de hellige nætter starter vi først den 10. januar. Januar måneds dyd arbejdes der med indtil 1. februar. Den 21. januar starter vi på februar måneds dyd. ONLINE aftenerne er så vidt det er muligt lagt den 21. i måneden eller så tæt som muligt, Derfor vil det ikke være en fast ugedag. 
De 12 datoer i 2022 for arbejdet med de åndelige dyder ligger som følger:
mandag den 10. januar
fredag den 21. januar
tirsdag den 22. februar
tirsdag den 22. marts
onsdag den 20. april
fredag den 20. maj
tirsdag den 21. juni
onsdag den 6. juli
fredag den 19. august
tirsdag den 20. september
fredag den 21. oktober
mandag den 21. november
Pris: 90 kr. pr. aften
Underviser: Dorte Nørlev

Esoteriske klassetimer

Esoteriske klassetimer i Lille Hammershus kl. 1830 – 2100 Se datoer i kalenderen. Pris 150, – kr. pr. gang
Den anden tirsdag i hver måned (undtagen juli) er der esoteriske klassetimer, som de blev givet af Dr. Rudolf Steiner. Klassetimerne består af i alt 19 mantra, der gennemgås et mantra pr. gang, som deltagerne arbejder videre med derhjemme i den mellemliggende periode, Det er dybe esoteriske strofer, der løfter menneskets ånd og indvier det i den oversanselige verdens sandheder. Målgruppen er åndeligt søgende, der er betrådt den åndsvidenskabelige skolingsvej og ønsker at udvide den med disse mantra. Optagelse kan kun ske efter forudgående samtale med Dorte Nørlev. Klassetimerne er adgangsgivende for Esoterisk Tempeltjeneste/Michaels messe, som er dannet af Dorte og Finn Nørlev på baggrund af Rudolf Steiners anvisninger for ungdomsgrenen. Rammen for klassetimerne er et mindre rosenkreuzer ritual, givet af Rudolf Steiner. 
Underviser: Dorte Nørlev

Weekend kurser, flere dages kurser & temadage

Tre spændende foredrag i Lundingsgade 10, st.th.  på Østerbro

I løbet af efteråret udbydes tre forskellige foredrag i København med forskellige emner og oplægsholder. Fælles for alle foredrag er, at de foregår i Lundingsgade i København, at de har et indhold, der kan inspirere forskellige mennesker i deres åndelige stræben. alle foredrag er kl. 18.30 – 20.30 og koster 200, kr. pr. aften. du kan tilmelde dig det enkelt foredrag eller alle foredrag samlet. Der er bindende tilmelding.

Torsdag den 8. september: Din spirituelle intelligens. En lære om de tre H’er: Hjerte, Hjerne og Højere Bevidsthed, Merete Gundersen
En interaktiv foredragsaften, hvor vi kommer rundt om spiritualitetens væsen, og om hvilken betydning det har for det moderne aktive travle menneskes hverdag at have en åben aktiv intelligens. Vi berører hvilke teknikker, der kan bruges for at åbne sindet mod sjælens visdom, det indre livs rigdom. Vi hører om hjertets åbning og betydningen af spirituel udvikling, og om, hvordan vi skal bruge intuitionen og den kreative højre hjernehalvdel, når vi mediterer. Merete belyser emner som Hjertets Intelligens, Intuitionens Intelligens og Den spirituelle Intelligens.

Vi afprøver nogle små meditative øvelser, således du selv kan mærke din egen evne for din spirituelle intelligens. Merete vil tale ind i svar til dem der har lyst til at modtage et sådan.

Torsdag den 6. okt: Frans af Assisis esoterisk belyst, Dorte Nørlev
Manger kender til Frans af Assisi liv, hans evne til at helbrede de spedalske, en prisværdig evne til hengivelse, medfølelse og en højt udviklet åndelig moral. Men hvem var denne individualitet? Hvilke inkarnationer havde han gennemlevet for at kunne praktisere disse dyder? Hvilken impuls har han bidraget med til menneskehedens udvikling, som har en indvirkning helt ind i vor tid?  Hvilke paralleller er der mellem Frans af Assisis liv og Jesu Kristus liv? Det er nogle af de spørgsmål der vil blive besvaret denne aften.

Torsdag den 10. november: Skæbnespyddets historie og magi, Rene Jørgensen
Longinus spyd – skæbnespyddet – er det spyd, som den romerske centurion, Cassius Longinus, stødte ind i siden på den korsfæstede Kristus, så blodet flød langs kroppen og belivede jorden. Mange eventyr og legender fortæller om spyddets magiske evner, og det siges, at “den der løser spyddets hemmeligheder, holder verdens skæbne i sine hænder på godt og ondt”. Derfor har spyddet, der nu befinder sig på museum i Østrig, været eftertragtet og kom bl.a. i Adolf Hitlers besiddelse. På denne aften vil Rene Jørgensen, der har studeret historier og legender om skæbnespyddet komme ind på dets historie fra Kristus tid og helt op til 2. verdenskrig.

Sommertur til Goetheanum i Dornach i Schweiz. Søndag den 31. juli til fredag den 5. august – 5 overnatninger. DER ER ENDNU FÅ LEDIGE PLADSER. Pris kun  6500 kr.
Nu har du en enstående mulighed for at besøge den antroposofiske højskole Goetheanum i Schweiz idet Maren Andersen og Dorte Nørlev har planlagt og er oplægsholdere på denne tur, der har fokus på det åndelige i kunsten, indvielsesvejen, esoteriske betragtninger, meditation, fordybelse og fællesskab.
Søndag ankommer du og sørger selv for transport med tog, bil eller fly. Vi sørger for indkvartering på enkeltværelser fra søndag til fredag. Selve kurset starter mandag morgen, hvor vi sammen og samtidig hver for sig går den snoede indvielsesvej fra Speisehaus op mod Goetheanum. Vi må undervejs forundres og fordybe os, meditere ved Merkurstaven, inden vi træder over tærsklen og ind i Goetheanum, der kan betragtes som et astralt tempel.
Mandag, tirsdag og onsdag er der afsat tid til fordybelse ved statuen (menneskehedsrepræsentanten), og vi gennemgår både kunstnerisk,  åndeligt og esoterisk hver enkelt vindue og dets motiver og imaginationer. Ligeledes vil der være betragtninger over det særlige loft og dets motiver samt de understøttende søjler. Der er undervejs indlagt meditationer og kunstneriske øvelser.
Der er også arrangeret et besøg i Hoch atelieret, hvor Steiner arbejdede på menneskehedsrepræsentanten, og det tilstødende dødekammer, hvor Steiner tilbragte sine sidste dage og timer inden overgangen til den åndelige verden.
Derudover skal vi besøge Gabriel Hilden smedjen, der gennem tre generationer bl.a. har skabt eurytmistave. Vi vil følge den alkymistiske proces i arbejdet med metal, vand og ild ved udarbejdelsen af stavene og Gabriel Hilden vil ivrigt berette derom. Sidst men ikke mindst besøger  vi eremitagen i Arleisheim, som kan relateres både til Parsifal legenden og mystikeren Caliogstro, der har anvendt stedets mange grotter til indvielseshuler.
Prisen for hele dette arrangement er kun 6500, – kr, og inkluderer:
  • 5 overnatninger i enkeltværelse på B&B inkl, lækker biodynamisk morgenmad
  • betalt tid for at få Goetheanum for os selv på udvalgte tidspunkter
  • stor biodynamisk frokost inkl, kaffe/te mandag.-torsdag.
  • guided rundvisning i Hilten smedjen
  • foredrag og undervisning

Der skal være 10 tilmeldte for at turen gennemføres og der kan maks være 20 deltagere. Der er allerede en del der har vist interesse, så tilmeld dig endelig, hvis du vil sikre dig en plads.
Tilmelding her.
Undervisere: Maren Andersen og Dorte Nørlev

PRISER kurser, temadage, foredrag, uddannelser

Dorte tager gerne ud til virksomheder og institutioner og mediterer med medarbejderne, alt efter ønsker og behov. Ring og hør om de mange muligheder.
Praktiske oplysninger
Priser:       
Weekend kurser 1750,- kr.

Temadage 900,- kr.
Foredragsrækker: (kl. 1900-2100) 150,- kr. pr. gang UNDTAGEN I KBH., HVOR DET KOSTER 200, – KR. 
Foredragsrækker: (Kl. 1830-2130) kr. 200,- pr. gang
Antroposofisk Heilpraktiker moduler kr. 1.550,- pr. weekend
Antroposofisk Psykoterapeut kr. 2.500,- fre., lør., søn. (mad fredag aften og gæsteundervisere)
Online meditation/foredrag med de 12 åndelige dyder: pris pr. foredrag 90 kr.

4- dages karmakursus: kr. 3800, – kr. (eksternat)

4 dages retræte: kr. 4650, – kr, (internat)

Tilmelding: Senest 14 dage før afholdelsen på 59 17 99 97 eller på mail.
Der er bindende tilmelding til alle kurser og foredragsrækker. Der ydes ikke refusion ved afbud (heller ikke til en enkelt aften til foredragsrækkerne/online meditationerne).
Afbud kan gives indtil 3 uger før start.
Betaling: Senest 8 dage før afholdelsen.
Konto 8401  0001074899.
Mobilepay 70 376
Husk tydelig angivelse af navn. Der udsendes bekræftelse på deltagelse senest 1 uge før afholdelse.
Kursusafgiften indbefatter kaffe/te og let (vegetarisk) frokostanretning på weekendkurser.
På uddannelsesmoduler medbringes egen frokost.
Lyd- og billedoptagelse af enhver art (herunder mobiltelefon) er ikke tilladt.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.