Lille Hammershus

Michael – Efterår

kr. 150,00

Ærkeenglen Michael er en ærkeengel, der forbindes med tanken og frihed.  Michaels dag er den 29. september, han er derved efterårets engel. Hans symbol er et sværd, hvormed han kan dræbe dragen, der symboliserer tvivl, angst og had, som mennesket kan blive grebet af, når efterårets storme og mørke tager over. Michaels overordnede mission er, at mennesket må erkende at det er ånd, og ikke et fysisk væsen, der nedstammer fra dyrene.  Michael kommer med ærbødighed og sandhed, samt en impuls til at se det åndelige i materien. Michael er fåmælt, og det som vi lærer fra Michael er ikke ordet, men styrken og modet. Michael beskæftiger sig med hvad mennesket skaber ud af ånden. Han lever med konsekvensen af alt som mennesket har skabt. De andre ærkeengle lever mere med årsagen, Michael lever med konsekvensen. Han lader menneskene handle, og da modtager han og bærer resultatet af menneskenes handlinger ud i kosmos, for at fuldføre det i kosmos, som menneskene endnu ikke selv kan gøre.

Foredraget går i dybden med Michaels mange aspekter og slutter af med Michaels Imaginationen/meditationen “Michael og dragen”.

 

Category: