Lille Hammershus

Program Efterår 2021

foredragsrække – psykosofi

Foredragsrække (6 rækker): Psykosofi – (åndelig) Psykologi for sjælen eller Astrallegemets (sindets) natur (psykosofi). Kl. 1830- 2130 i Lille Hammershus.
I astrallegemet (Sindet) skabes bevidstheden om den ydre og den indre verden i mennesket, følelseslivet og det spirende tankeliv. I vor tid er følelserne dominerende i forhold til tanken. I disse følelser ligger oprindelsen til næsten alle sygdomme. I de rene tankers LYS findes menneskets åndelige viljesvarme, der er redskaber til at overvinde astrallegemets kolde lys og dødskræfter. Hvis astrallegemet dominerer dæmpes livskræfterne (æterlegemet). Astrallegemets indhold er medbestemmende for såvel tanke som følelsesliv.
Underviser: Finn Nørlev

foredragsrække

rudolf steiner: pædagogik, opdragelse og samarbejde

Foredragsrække (5 aftener) i Humlebæk: Rudolf Steiner pædagogik, opdragelse og samarbejde kl. 1830- 2030 i Børnekær
Denne foredragsrække henvender sig primært til pædagoger og medhjælpere med interesse i Steiner pædagogikken og interesse i det lille barns udvikling set med antroposofiske øjne. Sekundært kan foredraget have en interesse for alle, der er opdragere for børn i den første syvårs periode. Foredragene indledes og afsluttes med en meditation og meditationsvers. Hver foredragsaften har sin overskrift, og emnerne vil overlappe hinanden. Således er overskrifterne for de 5 aftener:

Opdragerens viden om det lille barns udvikling:
 De to børnetyper, de fire hovedformer, det tredelte menneske, rytmens betydning.


Opdragerens som efterlignelsesværdigt forbillede
: Verden er god, når opdrageren virker ind i barnets væsensled, at stå tydeligt med sit jeg ift. barnet, stemningen blandt de voksne.

Kunsten at sætte grænser og lave sunde afvisninger: De fejlslagne opdragelsesmetoders betydning for barnet ind i voksenlivet.

Kunsten at samarbejde i en antroposofisk virksomhed: Kunsten at sige fra, kunsten at bidrage for helhedens skyld.

Kunsten at samarbejde: Forståelse for de fire temperamenter og kunsten at møde og acceptere forskellighed, forståelse for karmas indvirkning i samarbejdet.

Praktiske oplysninger
En torsdag om måneden i 5 måneder kl. 18.30- 20.30 på flg. datoer: 12.8., 9.9., 14.10., 11.11. samt 9.12.
Tilmelding: Du tilmelder dig alle 5 aftener samlet til Dorte Nørlev senest Den 1. august 2021. Tilmelding er bindende til hele foredragsrækken og der ydes ikke refusion ved afbud. Ved tilmelding bedes du oplyse om du skal have sendt faktura til din arbejdsplads.

Pris: 1000 kr.
Underviser: Dorte Nørlev

Esoteriske klassetimer

Esoteriske klassetimer i Lille Hammershus kl. 1830 – 2100 Se datoer i kalenderen. Pris 150, – kr. pr. gang
En mandag om måneden er der esoteriske klassetimer, som de blev givet af Dr. Rudolf Steiner. Klassetimerne består af i alt 19 mantra, der gennemgås et mantra pr. gang, som deltagerne arbejder videre med derhjemme i den mellemliggende periode, inden næste mantra gennemgås. Det er dybe esoteriske strofer, der løfter menneskets ånd og indvier det i den oversanselige verdens sandheder. Optagelse efter forudgående samtale er adgangsgivende for Esoterisk Tempeltjeneste/Michaels messe. Rammen for klassetimerne er et lille rosenkreuzer ritual, givet af Rudolf Steiner. 
Underviser: Dorte Nørlev

Weekend kurser & temadage

Kunsten som åndelig udviklingsvej – Goetheanum og glasvinduerne. Lørdag den 28. august kl. 1000- 1700 i Lille Hammershus. Pris 900, – kr.
På denne temadag tager Maren Andersen udgangspunkt i Rudolf Steiners anvisninger for maleri, arkitektur og farveoplevelse, som en vej til åndelig erkendelse. Baggrunden for denne betragtning finder vi i Goetheanum, der blev bygget i 1924-1928 (efter det første Goethenaum nedbrændte) og er opkaldt efter Johann Wolfgang von Goethe. Denne mægtige skulptur, der er antroposofiens højskole i Dornach i Schweiz, blev designet af Rudolf Steiner. Maren Andersen vil gennem lysbilleder og fortællinger føre os gennem de farvede vinduer og loftsmaleriet i Goetheanums sal, arkitekturen med de planetariske søjler og vinkler, der på forskellig vis fortæller om menneskets åndelige udvikling. På samme måde er den ydre arkitektur og landskabet skabt ud fra intentionen om, at mennesket skal erkende sig selv og verden. Rudolf Steiner sagde om Goetheanum: “Det er ikke et hus, men en skulptur, man kan gå ind i og ved betragtningen af kunsten og arkitekturen forstå spirituelle sammenhænge”. Pris 900,- kr. inkl. frokost og eftermiddagskaffe/kage. Tilmelding her
Underviser: Maren Andersen
Livskunst – Livslykke Del 2, modul I – II – III, 1000- 1700 i Lille Hammershus, pris 1700,- kr. pr. modul.
Et sammenhængende kursusforløb over 3 weekender, hvor du får dybere forståelse for de to grundlæggende mennesketyper (hysteriker og neurastetiker) de fire hovedformer, der præger de tidlige barneår og de fire temperamenter: melankoliker, koleriker, sangviniker, flegmatiker, der kommer til udtryk i det unge menneske, og som skal overvindes gennem voksenlivet. Disse betragtninger, vil blive sat i forhold til den personlige biografis 7 års perioder. Det er ikke en forudsætning at have deltaget i Livskunst – Livslykke del 1 for at deltage i denne kursusrække.
Underviser: Finn Nørlev
De 12 hellige nætter. Den 20. – 21. november Kl. 1000- 1700 i Lille Hammershus, pris 1.700,- kr.
De 12 hellige nætter starter juleaftens nat og varer til om med den 6. januar og markerer både solens fødsel i det menneskelige hjerte og fødslen af de to Jesusbørn, der omtales i hhv. Mathæus og Lukas evangeliet. Til hver nat hører et meditationsbillede og et meditationsvers, som den søgende bevidst kan forbinde sig med. På kurset kommer vi kort ind på de to jesusbørn og går i dybden med de oversanselige imaginationer, der knytter sig til hver nat.
Underviser: Dorte Nørlev

mulighed for meditationsarrangementer

Dorte tager gerne ud til virksomheder og institutioner og mediterer med medarbejderne, alt efter ønsker og behov. Ring og hør om de mange muligheder.
Praktiske oplysninger
Pris:              
Weekend kurser 1700,- kr.
Temadage 900,- kr.
Foredragsrækker: (kl. 1900-2100) 150,- kr. pr. gang  
Foredragsrækker: (Kl. 1830-2130) kr. 200,- pr. gang
Antroposofisk Terapeut moduler kr. 1.550,- pr. weekend
Antroposofisk Psykoterapeut kr. 2.500,- fre., lør., søn. 
Online årstidsimaginationer: Kr. 150, pr. gang
Tilmelding: Senest 14 dage før afholdelsen på 59 17 99 97 eller på mail.
Der er bindende tilmelding til alle kurser og foredragsrækker. Der ydes ikke refusion ved afbud (heller ikke til en enkelt aften til foredragsrækkerne).
Afbud kan gives indtil 3 uger før start.
Betaling: Senest 8 dage før afholdelsen.
Konto 8401  0001074899.
Mobilepay 70 376
Husk tydelig angivelse af navn. Der udsendes bekræftelse på deltagelse senest 1 uge før afholdelse.
Kursusafgiften indbefatter kaffe/te og let (vegetarisk) frokostanretning på weekendkurser.
På uddannelsesmoduler medbringes egen frokost.
Lyd- og billedoptagelse af enhver art (herunder mobiltelefon) er ikke tilladt.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.