Lille Hammershus

Warning: Declaration of products::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of products::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0

Vejledning til antroposofisk medicin - Dosering af homøopatisk medicin m.v.

© copyright Finn Nørlev, marts 2014

 

Antroposofisk medicin er kun sjældent en mirakelkur. De fleste behandlinger kræver tålmodighed.
 

Alment alle remedier

Alle reaktioner, på medicinen, skyldes altid forhold/processer der inden medicinens indtagelse i forvejen  findes i krop og sind. Homøopatiske midler kan ikke give allergiske reaktioner. Ved følelsesmæssige reaktioner er det vigtigt at huske på, at der er tale om en reel forløsning, samt at disse følelser tilhører fortiden. Man behøver altså ikke gå ind i følelserne. Medicinen kan kun kalde det op til overfladen der allerede findes i krop sind og ånd i forvejen.

Standard dosering for voksne er 10 dråber 3 x dagligt for dråbe midler.
For børn er doseringen alder +1 dråbe -  3 x dagligt. ( dvs. 5 år = 6 dråber 3 x dagligt)
Standart dosering for ”piller” er for voksne 5 piller 3 gange dagligt, for børn det halve.
Standart dosering for ampuller er for voksne 1 ampul hver 3. dag, For børn det halve.

Kaffe kan nedsætte, og i nogle tilfælde helt ophæve, virkningen af homøopatisk medicin i 24 timer.

Som hovedregel, kan man forvente et utvetydigt resultat af behandlingen ved slutningen af 2. portion, for voksne og i slutningen af første portion for børn. 

Kroniske sygdomme: Ved slutningen af 2. portion skal der være indtrådt en forbedring. Er der det, er det vigtigt at forsætte indtil 1 måned efter at alle symptomer er forsvundet.

 

Vigtigt alle remedier

Alle reaktioner, på medicinen, skyldes altid forhold/processer der inden medicinens indtagelse i forvejen  findes i krop og sind. Homøopatiske midler kan ikke give allergiske reaktioner. Ved følelsesmæssige reaktioner er det vigtigt at huske på, at der er tale om en reel forløsning, samt at disse følelser tilhører fortiden. Man behøver altså ikke gå ind i følelserne. Medicinen kan kun kalde det op til overfladen der allerede findes i krop sind og ånd i forvejen.

 
Dosering
Ved homøopatisk medicin, som er stærkt fortyndede præparater, er hyppigheden af indtagelsen vigtigere end mængden. Det er derfor mere effektivt af indtage 6 x 5 dråber end 3 x 10 dråber. Men mængden er ikke helt ligegyldigt. Det er f.eks. mere effektivt at indtage 3 x 15 dråber end 3 x 10 dråber. Børn skal have ca. halv dosis. Nosoder og allopatica skal ofte kun indtages fra 3 x  1 dr. til 3 x 3 dr., i 2-3 dage efterfulgt af en lige så stor pause.
Ved meget akutte tilfælde kan der indtagess 50 dråber opløst i et glas vand over et par timer.
Dråber, som indgår i en samlet behandling, kan godt blandes sammen, men det mest effektive er, at tage dråberne hver for sig med 5-8 min. mellemrum. (Således kan 2 nyrermidler godt blandes i samme glas, mens et nyrer middel ikke må blandes med f.eks. et lymphe middel.) Remedier der indeholder substantielle midler (hos Allergica er det Heparon/Renoron og Echinacea comp.) må ikke blandes sammen med de rene homøopatiske midler.
Indtages dråberne direkte fra flasken, eller på en ikke metal ske under tungen, kan de indtages med 2 minutters mellemrum, uafhængig af måltider, blot munden er ren.
 
Hvornår skal indtagelsen ske
Det er vigtigt, at homøopatisk medicin indtages på så tom mave som muligt. Det vil sige gerne ½ time før måltiderne og mindst 10 minutter før.  Munden skal være ren, og der må ikke have været noget i munden 10 minutter før medicinindtagelsen. Evt. kan det indtages morgen, middag og inden sengetid. Ligeledes er det fremmende for remediernes virkning, hvis det er muligt, at de indtages hver dag på samme tid.

Metal,  el & Homøopatiske midler - FERIE
Homøopatisk medicin må ikke komme i forbindelse med metal, eller magnetisme herunder mobiltelefoner og fjernsyn, køleskabe mv. Ligeledes er medicinen følsom overfor flyvning. Hæld evt hele ”feriens” portion op i en kildevand og drik løbende af den under hele ”ferien”, og lad resten blive hjemme. Brug derfor ikke metalske eller metalkrus. Indtagelsen sker derfor lettest i et lille glas vand, hvorefter det drikkes langsomt, mens der smages på vandet. Pulver (1/ teske) lægges på tungen med en træ- eller ben-ske (evt. plastik), hvor man afventer at det ”smelter af sig selv”.
 
Førstegangsforværring
Ved indtagelse af homøopatisk medicin, er det almindeligt, at der indtræder en førstegangsforværring. Dette er altid et godt tegn på, at medicinen har mulighed for at hjælpe. Bliver reaktionerne for voldsomme, kan man standse indtagelsen indtil reaktionerne har aftaget, hvorefter der langsomt trappes op til fuld dosering i løbet af 3 til 4 dage. De kraftige reaktioner varer almindeligvis i 2 til 8 dage.
Reaktionerne kan både være af fysisk, følelsesmæssig og tankemæssig karakter. Ofte vil de følelser og tanker som har bevirket sygdommen dukke op igen, hvorfor der under forløbet er god mulighed for at bearbejde sygdommens grundlag. Derfor er det lige så vigtigt, at de tankemæssige øvelser der er blevet ”ordineret” følges som at medicinen tages, da der er en nøje sammenhæng mellem dem.
Disse reaktioner vil som ofte indtræde inden for de første 14 dage, men kan i særlige tilfælde lade vente på sig op til 6 uger. Ved svære fysiske sygdomsforløb skal reaktionen komme relativt hurtigt. Generelt kan det siges, at jo alvorligere fysisk sygdommen er jo hurtigere reaktion. Og jo lavere potens jo større fysisk reaktion.
 
Hvor længe skal medicinen tages
Som hovedregel skal medicinen indtages indtil man har været symptomfri i 28 dage. Dette gælder både fysiske og psykiske reaktioner. En anden hovedregel er, at en sygdom skal behandles lige så mange måneder som sygdommen har varet i år. DEN FØRSTE FORBEDRING SKAL SENEST SKE VED SLUTNINGEN AF 2. PORTION. Er der en uomtvistelig forbedring, ved slutningen af 2. portion, vil midlerne også kunne bevirke det ønskede resultat.
 
Nosoder, ampuller og homøopatiserede allopatica (traditionel medicin)
Nosoder (homøopatisk organpræparat f.eks. spongia) og allopatica (Homøopatiske lægemidler f.eks. penicillin til penicillin udrensning) skal benyttes forsigtigt, særligt af børn under 2 år, da de kan bevirke meget kraftige reaktioner. Ved kraftige akutte reaktioner, skal indtagelsen stoppes indtil reaktionen er stoppet. Typisk indtages midlet forsigtigt i 2-3 dage efterfulgt af 2-3 dages pause. Nosoder må almindeligvis ikke indtages i en periode der overstiger 4 uger i træk. Ampuller fra Vala, skal almindeligvis indtages med 1 ampul hver 3. dag. Akut kan der indtage 1 ampul om dagen.
 
Bemærkninger om specifikke præparater
Quattroplex 1, 2 og 5: Uge et 1 pille dagligt. Uge to 2 piller dagligt, uge tre 3 piller dagligt uge 4 og fremefter 2 piller dagligt.
Piller: almindelig dosering er 5 piller 2 x dagligt. Pillerne skal helst opløses i munden.
Heparon, Renoron og Echinacea comp. Er ikke homøopatisk midler men plantemidler og kan derfor tage som traditionel medicin.
Heparon indtages som det eneste middel sammen med eller efter måltidet, da det kan fremme sulten.
Mercurius præparater, kan fremkalde ret voldsomme reaktioner, både følelsesmæssigt, tankemæssigt som fysisk (f.eks. betændelsesudrensning), og der skal derfor startes forsigtigt, evt. med indgnidning af 2 til 5 dråber i albueleddet, hvorefter der trappes om til oral indtagelse af den angivende dosis. Ved meget kraftige reaktioner kan indtagelsen stoppes et par dage, hvorefter der langsomt trappe op igen.
Boron - voksen kan være stærk slimløsende. Hvis slimen ikke kan komme ud i samme tempo som den løsnes nedtrappes doseringen.
Coffearon indtages med 15-30 dråber i lunken vand ved sengetid.
Exuda comp., skal, af tynde mennesker, indtages meget forsigtigt.
Juniperus comp. må ikke indtages af gravide.
Urticae Minerale comp., må ikke indtages af mennesker med for højt blodtryk.
Hepar sulf. (lever), må aldrig indtages sammen med Mercurius præparater. Dette gælder alle Hepar sulf. midler.
Argentit comp. Må ikke indtages af mennesker med tvangstanker og OCD.
 
Indtagelse af alkohol frarådes ved brug af plumbum midler, da alkoholens angstvirkning kan forstærkes.
Kaffe nedsætter/ophæver virkningen af mange homøopatiske præparater i 24 timer.
Da navnene ikke altid fortæller om indholdet, er det en god ide, at lære deklarationen, for at sikre sig om et præparat  f.eks. indeholder Mercurius eller Hepar præparater.
Det er en stor hjælp ved den videre behandling, at der nedskrives hvorledes reaktionerne har været, da disse indikerer hvorledes præparatet har virket, og fordi reaktioner ofte glemmes, efter kort tid.
 
Andre remedier
For andre remedier skal vejledningen følges, sammen med de foranstående anvisninger for nosoder, børn osv. I tvivlstilfælde er De velkomme til at ringe for yderligere vejledning.
 
 
Bachs Blomster remedier
Bachs blomsterremedier indtages stort set på samme måde som den øvrige homøopatiske medicin. Blot er Bachs præparaterne et koncentrat, der med fordel kan fortyndes i en øjendråbe– eller pipette-flaske. Til 20 ml. flasker skal der brugs 6 dr. koncentrat og til 10 ml. flasker skal der bruges 4 dr. koncentrat, derefter fyldes flasken op med kildevand uden brus.
 
Der kan godt blandes flere remedier i samme flaske.
Generelt er det en god ide at have blomsterremedierne på sig og så tage 4 til 6 dråber når man kommer i tanke om det.  Dog mindst 3x4 dr. dagligt.
Særligt omkring Bachs blomsterremedier gælder det, at en virkning skal indtræde efter ganske få dage, ellers er det et forkert remedie.
Nødhjælps dråberne er specielt gode at sove på, da de giver en behagelig afslappede søvn. Akut kan der indtages 2-4 ufortyndet dråber ved sengetid.
 
 
 

Vejledning ud over ovenstående

 

Når behandlingen er i gang, kan der opstå spørgsmål, vedrørende optrapning eller nedtrapning, og reaktioner. Disse kan stille i telefontiden om mandagen eller pr. mail

Der findes 3 forhold der, hver for sig, gør at vi afstår fra at vejlede i brugen af homøopatisk medicin m.v. ud over under konsultationer - eller ændringer i behandlingen/medicinsammensætningen:

  1. Når man ikke er klient
  2. Når man foretager selvordinering
  3. Da vi ikke har vejledningsaftale hverken med Helsam, netbutikker andre behandlere eller helsekostforretninger, skal man henvende sig for vejledning der hvor midlerne er købt, ligesom vi påtager os vejledning ud over konsultationen i brugen af de anbefalede midler når midlerne købes hos os. Vælger man at købe midlerne andet sted overgår vejledningen til den pågældende sælger, på samme måde som vi påtager os vejledning når midlerne købes hos os.