Lille Hammershus

Warning: Declaration of products::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of products::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0

Oversigt over terapiformer

Behandlingsformen består af 5 dele.

  • ·                Metalterapi
  • ·                Mineral/cellesalt terapi
  • ·                Planteterapi
  • ·                Bachs blomsterterapi.
  • ·                Mentale øvelser – Psykosofi

Terapien tager sit udgangspunkt i den Hermetiske Rosenkreutzer lærersætning: Som foroven således også forneden og som forneden således også foroven. D.v.s. at mentale ubalancer medfører belastninger/deformitet i kroppen, og udefra kommende belastninger/deformitet i kroppen medfører mentale ubalancer. Således er vinterdepression ofte et organisk problem og ikke et sjæleligt problem, medens angst ofte er både sjæleligt og fysisk. Det er derfor vigtigt, at behandle både mentalt/følelsesmæssigt og fysisk.
Gennem brugen af homøopatiske midler arbejdes der på det fysiske legeme gennem de højere legemer, hvorved der skabes både en mental/følelsesmæssig forandring og en fysisk forbedring. Terapeuten behandler, men det er de højere legemer der helbreder.

Metallernes virkning dækker alle de øvrige terapiformers indvirkning. Metallerne virker således ind som en udefra og ovenfra kommende kraft der ligger over menneskes jeg oplevelse. Selv jeget bliver her behandlet.

Mineralernes indvirkning udgår fra ide (visdom) sande følelser i jeget, og virker gennem de astrale lidenskaber ind i skæbnen, tiden og derfra ind i det fysiske rum. Den mineralske kraft kan beherskes af det menneskelige jeg og jeget kan benytte dets kræfter til helbredelse af de underliggende væsensled. En særlig form af mineralterapien er hvor man gennem forbrænding forvandler en ikke mineralsk substans, som f.eks. en plante til et mineral. Det klassiske eksempel er Carbo Betulae er som forkullet birketræ (grillkul), som bl.a. kan benyttet mod kolik.

Planternes indvirkning udgår fra de lidenskaber og virker ind i skæbnen og tiden og derfra ind i det fysiske rum.

Dyrenes indvirkning udgår fra tiden og karma (skæbnen) og derfra ind i det fysiske rum.

Allopatika (traditionel medicin) virker i det fysiske rum, og således ikke i tiden. En vedvarende behandling er derfor nødvendig.

Jo kortere vejen er til det fysiske legeme/rum jo hurtigere fysisk resultat. Jo længere vej jo mere dybdegående resultat, dvs. et resultat der ikke blot virker i det fysiske rum, men også i tiden, og på det tanke og følelsesmæssige plan. Med tanke- og følelsesplan menes både de astrale lidenskaber og tankevirksomheden samt på jegets følelsesoplevelse. Da den dybdegående behandling også virker i tiden, kan behandlingen almindeligvis ophøre, når helbredelse er opnået. Man kan således se, at når der til halsbetændelse anbefales enten Apis/belladonna (honningbi/galnebær) eller cinnabaris (Kviksølvsulfid). vil man på den ene side opnå en hurtig lindring og et hurtigt resultat med Apis/belladonna, mens man på den anden side vil opnå en mere langvarig, men langsommere virkning med Cinnabaris.
At opnå kendskab til metallernes mineralernes, planternes og dyrenes virkning og benytte dem i sygdomsbehanding er et langt studium, men der er en lang række kombinationsmidler som kan benyttes af alle, uden et dybere kendskab til homøopatien.


Et par grundregler kan det dog være relevant at kende til:

  • Optagelsen via slimhinderne (dråbeform), virker via æterlegemet.
  • Optagelse ved injektion virker via jeget
  • Optagelse via huden, f.eks. salver, fodbade og badetilsætninger, virker via astrallegemet.

Midlerne har dog langt større anvendelsesmuligheder end de her angivne, men det kræver uddannelse at benytte disse muligheder. Det, som er angivet i dette skrift, kan benyttes af alle, når blot man bliver inden for den udstukne ramme. I tvivlstilfælde skal man altid søge erfaren behandling, og undlad aldrig af principielle eller religiøse årsager at søge traditionel læge for hjælp. Om end penicillinsk behandling bør minimeres til det nødvendige, skal det understreges, at det kan være nødvendigt, og søg derfor altid professionel hjælp ved alvorlige sygdomme