Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/templates/lhh040314fny/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/templates/lhh040314fny/html/modules.php on line 39
Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/templates/lhh040314fny/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/templates/lhh040314fny/html/modules.php on line 39

 

 

 

Nyhedsbrev

 

temadage

 

Tidsbestilling 

Warning: Declaration of products::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of products::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0

Gennentænkning af kroppen.

Mærk hvordan du bliver varm og afspændt, når varme og lys gennemstrømmer din krop.

   

 

 

Lambsprings bog fra 1599

 

Beskrivelse:

Manuskriptet stammer fra 1599, hvor det for første gang dukker op i Prag, i det nuværende Tjekkiet. Det blev publiceret af Nicholas Barnard. Bogen er inddelt i 3 dele med hver 5 billeder og en tilhørende tekst. I dette skrift påstås det at Alkymisternes hemmeligheder afsløres uden tilsløringer eller vild ledninger Bogen er trykt i farver for bedst mulig gengivelse af de oprindelige tegninger fra den tyske udgave fra 1607. Dette værk fra 1599, er et blandt mange værdifulde værker og den sande Alkymi. På sin egen måde er det på højde med værker som Den Mest Hellige Trinosophia og Christian Rosenkreutz Kymiske Bryllup. Værket er bemærkelsesværdig overensstemmende i sine begreber og sprogbrug med den moderne åndsvidenskab. På det område afviger den fra de andre nævnte stor værker. Jeg bliver kaldt Lambspring, født I en adelig familie, og dette er det våbenskjold jeg bære med hæder, retfærdighed og glans. Filosofien har jeg læst, og I sandhed forstået. Jeg har loddet de dybeste dybder af mine læres viden. Dette har Gud nådigt tildelt mig; et hjerte til at forstå visdommen. Således blev jeg forfatter til denne bog, og jeg har klart og tydeligt fremstillet hele sagen, så rige og fattige kan komme til at forstå. Der er intet som denne på jorden, ej heller (Gud være lovet) har jeg i fremstillingen glemt min ærbødighed. Jeg er bekendt med det eneste sande grundlag. Bevar derfor omhyggeligt denne bog, og giv agt på at du studerer den igen og igen. Så skal du modtage og erkende sandheden, og benytte denne Guds mægtige gave til et lykkeligt udkomme.

 

Rosenkreutzernes Hemmelige Indvielseslegender

 

Beskrivelse:

Beskrivelse: Fremstillingen af legenderne som egentlig mysteriespil er esoterisk blevet brugt helt op til 1923, hvor dette forhold for første gang blev lavet om, og de første legender blev frigivet til benyttelse af åbne mysterieskoler eller esoteriske klasser, som de ofte er blevet kaldt. Denne offentliggørelse vil naturligt med tiden komme til at stå i et modsætningsforhold til de institutioner som stadig vil fastholde en hemmeligholdelse. Mattæus-evangeliet kap. 13: Da gik disciplene til ham og sagde: Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarede: I kan med tanken forstå mysteriet om himlens rige. Disse kan ikke. Den som formår det, kan gennem tanken finde fylde. Den som ikke kan, han mister gennem tanken også det han har. Derfor taler jeg til dem i billeder. For de har øjne men ser alligevel ikke, de har øren men hører alligevel ikke, de ejer ikke styrken til at forstå med tanken.

 

Oprindeligt blev legenderne fremstillet som et storslået skuespil, hvor den som søgte indvielsen enten var hovedpersonen i legenden eller tilskuer til opførelsen af legenden. Fra Egypten ved vi, at efter fremstillingen af flere legender, blev de uindviede, som havde deltaget som statister, dræbt efter ceremonien, for at de ikke skulle afsløre hvad de havde deltaget i. Helt så dramatisk er det ikke i dag, men selv en så relativt moderne institution som frimureriet kræver stadig tavshedsløfter.

 

 

Misraim Templet og Frimurerlogen

 

Beskrivelse:

Efter at havde modtaget sin Rosenkreuzer indvielse i 1890, fornyede Rudolf Steiner de oprindelige atlantiske-egyptiske mysterier i 1907. Disse mysterier har navn efter den første Egyptiske Farao, der var arvtager til de atlantiske mysterier: Misraim. I nutiden kunne disse mysterier rettelig havde navn efter ærkeenglen Mikael, som optræder hyppigt i de nye kapitelgraders ritualer. Gennem tiderne er Misraim mysteriernes ritualer udført i de egyptiske, græske og romerske templer mv. I 1907 skabte R. Steiner et tidssvarende tempel til de fornyede mysterier.
Det nye Mysterietempel, som R. Steiner skabte, er denne bogs emne. Der vil kun i beskedent omfang blive refereret til ritualerne.

Da dele af de atlantiske-egyptiske Misraim mysterier gennem tiderne har fundet vej til Frimureriet, ikke mindst i kraft af Count A. Cagliostro’s Misraim Rite, vil mange dele af indretningen, og mysteriernes betydning, være genkendelige for Frimurere.

 

 

Crata Repoa og Den Mest Hellige Trinosophia.

 

Beskrivelse:

 

Den Mest Hellige Trinosophia (mellem1760 og 1780) og Crata Repoa (1770), er 2 originale Rosenkreuzer skrifter. Den Mest Hellige Trinosophia tager os på en indvielsesrejse, beskrevet af en der selv har opnået indvielsen. Skriftet er bygget op på sammen måde som Christian Rosenkreuz Alkymistiske bryllup, og indeholder på sammen måde vældige imaginationer, som virker formdannende og rensende ind på sindet. Crata Repoa er en indvielsesrite bestående af 7 grader, efter egyptisk forbillede, og udgør oprindelsen til de indvielsesriter som Rosenkreuzer-impulsen skabte. Begge skrifter tillægges Greven af Saint Germain eller Grev Alexandro Cagliostro. For at forstå baggrunden for Crata Repoa og Den Mest Hellige Trinosophia er der i bogens første del, en kort oversigt over verdensudviklingen fra et åndsvidenskabelig synspunkt. De oprindelige mysterier opståen på Atlantis, deres sammenbrud og deres videreførelse i de egyptisk mysterier er ligeledes kort beskrevet. Endelig er der, til forståelse af sammenhængen med det moderne Frimureri gengivet en åndsvidenskabelig betragtning over Grev Alexandro Cagliostro (Skaberen af Frimurer riten Misraim) ISBN: 978-87-92587-060